• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Tájékoztatás engedélykötelezettségről, ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. május 18. napjától hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet), melynek hatálya bizonyos kivételekkel kierjed a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekre is.

A fenti rendelet egyszerűsíti az engedélyezési eljárásokat, az ellenőrzött bejelentés jogi hátterének megteremtésével.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg – azaz ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, e-mail útján. A rendelet értelmében az önkormányzat jegyzője köteles egy, a bejelentések fogadására szolgáló e-mail postafiókot működtetni.

A bejelentéseiket az alábbi e-mail címre továbbíthatják:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólagosan előírja az elektronikus űrlap formátumot, akkor a bejelentésre is ilyen formátumban kerülhet sor.

A benyújtott bejelentésnek tartalmaznia a kell a jogszabály által előírt adatokat, valamint ahhoz csatolni kell a jogszabály által meghatározott mellékleteket. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

Amennyiben a megküldött bejelentés alapján megállapítást nyer, hogy a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak a Hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül – amennyiben szakhatóság bevonása szükséges 12 napon belül - erről értesíti (e-mail útján, szóban) bejelentőt. A tevékenység folytatása az értesítés közlését követően kezdhető meg.

Amennyiben a megküldött bejelentés alapján megállapítást nyer, hogy a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak a Hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül – amennyiben szakhatóság bevonása szükséges 12 napon belül - erről értesíti (e-mail útján, szóban) bejelentőt. A tevékenység folytatása az értesítés közlését követően kezdhető meg.

Engedélyezési eljárás lefolytatására, akkor kerül sor, ha a Hatóság a bejelentéstől számított 8 illetve 12 napon belül tevékenységvégzését megtiltja. A kormányrendelet taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amikor a tevékenység végzését meg kell tiltani.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a bejelentésért, a „rendes” eljárásért fizetendő illetékek, valamint a szakhatósági díjak 50%-át kell megfizetni.

A fizetendő illetéket – a bejelentés megküldésével egyidejűleg – az alábbi számlaszámok egyikére átutalással kell teljesíteni:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11014519

Nikla Község Önkormányzat Illetékbeszedési számlájára
66900038-11028770

Tapsony Község Önkormányzat Hatósági eljárás illeték beszedési számla

11743026-15396626-03470000

Gadány Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11014801

Kelevíz Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11035901

Csömend Község Önkormányzat Illetékbeszedési számlájára

66900038-11028907

Hosszúvíz Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11014818


A szakhatósági eljárások illetékét, díját az adott szakhatóság által erre a célra rendszeresített számlaszámra kell megfizetni. A szakhatósági díj megfizetésének igazolására, a bejelentéshez csatolni szükséges a megfizetést igazoló dokumentumot (átutalás megtörténtét igazoló banki kivonat).
Amennyiben a Hatóság végzésével megtiltja a tevékenység végzését, úgy az illeték, és a szolgáltatási díjak fennmaradt 50%-át is meg kell fizetni.

A rendeletben foglaltak alól kivételt képez - így ezen eljárásokra a fenti egyszerűsített eljárás nem vonatkozik - különösen:

 • anyakönyvi engedélyezés,
 • gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, engedélyezések,
 • választási eljárás, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárás,
 • adóeljárás,
 • azok az ügyek, amelyekben a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek,
 • önkormányzati hatósági ügyek,
 • azok az ügyek, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
 • földügyi és földforgalmi eljárások,
 • gyámügyi és gyermekvédelmieljárások.

Bővebb tájékoztatás a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-jarvanv-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest- link alatt olvasható.

Az engedélykötelezettségre és az ellenőrzött bejelentésre vonatkozó további szabályokat a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendeletben olvashatnak. A Kormányrendelet teljes szövege az alábbi linken keresztül elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

Mesztegnyő, 2020. május 18.

                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                               jegyző