• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Kelevíz bemutatása

A 377 fő lakosú kisközség a 68-as út mellett található, Marcali várostól néhány kőhajításnyira.
A faluhoz tartozik a nyugatra elterülő Léhner-puszta is. A rendezett kis faluban az utóbbi években több család is foglalkozik falusi turizmussal.

 

Településtörténet

Középkori eredetű település, nevét 1273-ban írták le először. Az ősi település Barapuszta helyén állott. Az 1563. évi összeírásban nyolc házzal szerepel, míg a XVIII. század második felében már nem említi semmilyen forrás. A török hódoltság alatt elpusztult falu a XIX. század elején települt újra. A második világháborúban szinte minden épület jelentős kárt szenvedett.Az 1563. évi török kincstári fejadójegyzékbe 8 házzal vették fel. A XVIII. század második felében már nem fordult elő összeírásokban, csak a XIX. század elején jelenik meg ismét. A XX. sz. fordulójától a Léhner család bérelte. Temploma 1910-ben a század eleji oktatási koncepciónak megfelelően épült: ünnepen istentisztelet, hétköznap tanítás. Az 1920-as években a földreform lehetővé tette a kisparaszti gazdaságok létrejöttét. 1944. december 3-tól 1945. március 30-áig itt húzódott a frontvonal, ép ház nem maradt a faluban. A háború áldozatait a temetőben elhelyezett márványtáblán örökítették meg.
1959-ben alakult meg a helyi termelőszövetkezet, amely 1969-ben egyesült a mesztegnyői, a hosszúvízi és a gadányi termelőszövetkezettel. A tanácsot a körzetesítések idején Marcalihoz csatolták, 1977-ben a mesztegnyői közös tanácshoz csatlakozott. 1990-től Körjegyzőség működik, melynek 1996 óta három önkormányzat tagja: Kelevíz, Hosszúvíz és Gadány.