• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Kelevíz címere

cimerVörössel és arannyal hasított álló háromszögű pajzs, melynek közepén hegyével felfelé álló, lebegő dárdahegy (kelevéz) látható.
Heraldikai leírás: Vörössel és arannyal hasított álló háromszögű pajzs, melynek közepén hegyével felfelé álló, lebegő dárdahegy (kelevéz) látható, a pajzs színeivel váltakozó színekben (a jobb oldali vörös mezőben arany, a bal oldali arany mezőben vörös).
Magyarázat: A település címere az ún. "beszélő címerek" közé tartozik. A község első említését egyes források szerint 1247-re tehetjük. 1273-ban Keleuez, 1397-ben Keleuiz formában találkozhatunk a nevével, melyet a hagyomány a kelevéz (dárdaszerű fegyver) szóból eredeztet, melynek gyakori változatai voltak a középkorban és az újkorban a Kelevisz, Kelevíz szóalakok. Ezt a hagyományt, és a település nevének eredetét jeleníti meg a címer. A község korábbi pecsétjein a mezőgazdasági termelésre utaló szimbólumok szerepeltek, melyek az itteni hagyományos gazdálkodást fejezték ki.